สถานทูต คาซัคสถาน

Kazakhstan Flagสถานทูต คาซัคสถาน

สวีท 4301, ชั้น 43, อาคาร JTC, 919/501 ถนนสีลม, บางรัก, กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ : 234 6365-6

อีเมล์: mail@kazembassythailand.org