สถานทูตโมร๊อกโก

Moroccan Flag

สถานทูตโมร๊อกโก

ชั้น 12, อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, 175 ถนนสาทรใต้, สาทร, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 679 5604-6

อีเมล์: sifambkk@samarts.com