สถานทูตเลบานอน

Lebanon Flag

สถานทูตเลบานอน

ชั้น 15, CTI ทาวเวอร์, 191/67 ถนนรัชดาภิเษก, กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0261 1013, 0261 1015, 0261 5091