สถานทูตเยอรมัน

German Flagสถานทูตเยอรมัน

9 สาทรใต้, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 285 6627-8, 679 1120