สถานทูตเม็กซิโก

Mexican Flag

สถานทูตเม็กซิโก

21/60-62 อาคารไทยวา ทาวเวอร์, ชั้น 20, ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 285 0995

อีเมล์: mexthai@loxinfo.co.th