สถานทูตเนเธอร์แลนด์

Netherlands Flag

สถานทูตเนเธอร์แลนด์

106 ถนนวิทยุ, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 254 7701-5, 254 1265