สถานทูตเนปาล

Nepal Flag

สถานทูตเนปาล

189 ซอยสุขุมวิท 71, พระโขนง, กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 391 7240, 390 2280;

อีเมล์: nepembbk@asiaaccess.net.th, nepbkk@gmail.com