สถานทูตเช็ก

Czech Flagสถานทูตเช็ก

71/6 ซอยร่วมฤดี 2, ถนนเพลินจิต, กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 255 4978, 255 3027