สถานทูตเกาหลี

South Korean Flag

สถานทูตเกาหลี

14 หมู่บ้าน สวนเลี่ยมทอง 2, ถนนพัฒนาการ, กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 319 1442-3