สถานทูตอิรัก

Iraq Flagสถานทูตอิรัก

47 ถนนประดิพัทธ์, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 278 5335-8