สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

Indonesian Flagสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

600 – 602 ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 252-3135 – 40