สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

Indian Flagสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ซอยประสานมิตร สุขุมวิท23  กรุงเทพ 10110

โทร : 258 0300-6