สถานทูตออสเตรเลีย

Australia Flagสถานทูตออสเตรเลีย

37 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 344 6300

อีเมล์: austembassy.bangkok@dfat.gov.au