สถานทูตออสเตรีย

Austrian Flagสถานทูตออสเตรีย

14 ซอยนันดา, ซอยอรรถการประสิทธิ์, ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 303 6057-9

อีเมล์: bangkok-ob@bmeia.gv.at