สถานทูตมาเลเซีย

Malaysian Flag

สถานทูตมาเลเซีย

33-35 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 679 2190-0