สถานทูตฟินแลนด์

Finland Flagสถานทูตฟินแลนด์

ชั้น 16 , อาคารอัมรินทร์พลาซ่า, 500 ถนนเพลินจิต, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 256 9306-9, 256 9511-3