สถานทูตพ่า

Myanmar Flag

สถานทูตพ่า

132 ถนนสาทรเหนือ, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 234 0278, 234 4789, 234 4698

อีเมล์: mebkk@asianet.co.th