สถานทูตฝรั่งเศส

France Flagสถานทูตฝรั่งเศส

35 ซอยโรงภาษีเจริญเก่า 36, ถนนใหม่, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 256 9306-9, 285 6104-7