สถานทูตนิวซีแลนด์

New Zealand Flag

สถานทูตนิวซีแลนด์

93 ถนนวิทยุ, กรุงเทพฯ 10330(P.O. Box 2719, กรุงเทพฯ 10500)

โทรศัพท์: 254 2530