สถานทูตจีน

China Flagสถานทูตจีน

57 ถนนรัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 245 7030-45