สถานทูตคิวบา

Cuba Flagสถานทูตคิวบา

เมลาแมนชั่น 3C, 5 ซอย 27, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 665 2803

อีเมล์: cubaemb1@loxinfo.co.th