สถานทูตกรีซ

Greece Flagสถานทูตกรีซ

ยูนิต #100/41, ชั้น23, สาทรนคร ทาวเวอร์, #100 ถนนสาทรเหนือ, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 667 0090-92

อีเมล์: gremb.ban@mfa.gr