สถานกงสุลไอซ์แลนด์

Iceland Flagสถานกงสุลไอซ์แลนด์

59 ซอยนาวิน, ถนนเชื้อเพลิง, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 249 1300