สถานกงสุลแกมเบีย

Gambia Flagสถานกงสุลแกมเบีย

610/5-6 ถนนทรงวาด, สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 224 0091