สถานกงสุลเอธิโอเปีย

Ethopia Flagสถานกงสุลเอธิโอเปีย

962/14 ถนนพรานนก, กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 411 0218, 412 1068