สถานกงสุลมอลตา

Malta Flag

สถานกงสุลมอลตา

485/14 ถนนสีลม, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0235 9423-4