คณะกรรมาธิการยุโรป

European Flagคณะกรรมาธิการยุโรป

ชั้น 19, KianGwan เฮ้าส์2, 140/1 ถนนวิทยุ, เทพฯ

โทรศัพท์: 255 9101, 255 9106-11