บริการวีซ่าสหรัฐอเมริกา

about our servicesเราจะทำอะไรให้บ้างเมื่อคุณตกลงใช้บริการของเราสำหรับการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา?

หลังจากที่คุณชำระเงินเบื้องต้นเข้ามาคุณ จะต้องส่งหลักฐานการทำธุรกรรมเข้ามา หรือโทรศัพท์เพื่อคอนเฟิร์มการโอนหรือส่งอีเมล์หลักฐานการโอนนั้นมาให้เรา เพื่อที่เราจะได้ส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปให้คุณได้ถูกต้อง

เราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง

ทีมงานของเราจะส่งแบบสอบถามที่มีราย ละเอียดเป็นภาษาไทยเพื่อให้คุณกรอก ซึ่งคุณไม่ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษสามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ หลังจากที่เราได้รายละเอียดของคุณทั้งหมดเราจะตรวจเช็คความสมบูรณ์ของข้อมูล และจะติดต่อคุณหากเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณให้มาแล้ว

เมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วก็สามารถทำการสมัครวีซ่าออนไลน์และทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารตามที่คุณต้องการได้

ค่าบริการของเรานั้นไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

Visa Logo 1

Email: travelvisathai@gmail.com

Mobile: 083-178-3903

Phone: 021-914-548